Binadamu

MASIKINI MWANAADAMU,
KILA SIKU ANAPATWA NA MITIHANI MITATU!

Mtihani wa Kwanza;
Umri wake unapungua kila siku na wala hajali kwamba siku inapunguza umri wake.

Mali yake ikipungua anashughulishwa sana; ambapo mali inarudi; lakini umri haurudi.

Mtihani wa Pili.

Kila siku anakula riziki ya Allah Taala;
kama ni halali, ataulizwa kwa hayo; na kama ni haramu ataadhibiwa kwa hayo; na wala hajali matokeo ya hesabu.

Mtihani wa Tatu.

Kila siku anaikaribia Akhera kwa kiwango fulani; na anaiacha dunia kwa kiwango fulani; lakini pamoja na hayo; haipi umuhimu Akhera inayo mkaribia kama anavyoipa umuhimu dunia inayo maliza kwake;
Na wala hajui mwisho wake ni Pepo au Moto mkali.
Kutokana na kughafilika na Tamaa za kidunia na yaliyo kuwemo ...
Hali ya kuwa ni mapito mafupi tuu yasio kuwa na faida yoyote huko twendako zaidi ya Amali Njema...

Dini ni Nasaha ,,

Comments

Popular posts from this blog

8 Reasons You Should NEVER Drink Water While Standing