ZINAA

Anasema Allaah:

“Wala msikurubie zinaa hakika hiyo (zinaa) ni uchafu (mkubwa) na ni njia mbaya (kabisa).”  Israa: 32

Anasema Allaah Akiwakataza waja Wake zinaa na kutoikaribia.

Kutoka kwa Ibn ‘Umar amesema, amesema Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wasallam):

“Zinaa inarithisha umaskini (Ufakiri), dhiki katika rizki, na maradhi mengi ni adhabu kwa ajili ya zinaa.

Comments

Popular posts from this blog

8 Reasons You Should NEVER Drink Water While Standing