Tuesday, 10 September 2019

Binadamu

MASIKINI MWANAADAMU,
KILA SIKU ANAPATWA NA MITIHANI MITATU!

Mtihani wa Kwanza;
Umri wake unapungua kila siku na wala hajali kwamba siku inapunguza umri wake.

Mali yake ikipungua anashughulishwa sana; ambapo mali inarudi; lakini umri haurudi.

Mtihani wa Pili.

Kila siku anakula riziki ya Allah Taala;
kama ni halali, ataulizwa kwa hayo; na kama ni haramu ataadhibiwa kwa hayo; na wala hajali matokeo ya hesabu.

Mtihani wa Tatu.

Kila siku anaikaribia Akhera kwa kiwango fulani; na anaiacha dunia kwa kiwango fulani; lakini pamoja na hayo; haipi umuhimu Akhera inayo mkaribia kama anavyoipa umuhimu dunia inayo maliza kwake;
Na wala hajui mwisho wake ni Pepo au Moto mkali.
Kutokana na kughafilika na Tamaa za kidunia na yaliyo kuwemo ...
Hali ya kuwa ni mapito mafupi tuu yasio kuwa na faida yoyote huko twendako zaidi ya Amali Njema...

Dini ni Nasaha ,,

Sunday, 8 September 2019

HII NAYO NI ADABU NJEMA


1. Usimpigie mtu simu kwa zaidi ya mara mbili mfululizo. Ukishaona simu yako haipokel'ewi basi elewa kuna sababu ya msingi acha subiri akupigie pindi atakapoona ulimtafuta.

2. Rejesha pesa ulizokopa bila kusubiri kukumbushwa na aliyekukopesha. Hiyo inaonesha uadilifu wako na tabia yako. Vivyo hivyo rejesha mwamvuri, peni, kitabu au chochote ulichoazima hata kama kidogo usisubiri kukumbushwa.

3. Usiagize chakula cha  gharama kubwa pale unapotolewa out na mtu. Ikiwezekana mwombe akuagizie mwenyewe au shauriana naye chakula gani unaweza kuagiza.

4. Usiulize maswali yenye ukakasi kama "Hee bado hujaolewa/hujaoa tu? Au " he! Hujapata mtoto tu?", "he! Hamjajenga tu? " Mwee bado tu hamjanunua gari?" Kwa kifupi ni kwamba hayakuhusu mhusika akipenda mjadili hilo ataanzisha mwenyewe.

5. Ikitokea unaingia mahali na kuna mtu anakuja nyuma yako ni vizuri ukamshikia mlango bila kujali umri au jinsia yake. Haikugharimu lolote kuonesha unajali.

6. Mkienda mahali na rafiki yako na akalipia usafiri au chakula basi jitahidi nawe kulipia zamu inayofuata usipende kupokea tu.

7. Kubaliana na mitazamo tofauti kumbuka 6 kwako inaweza kuwa 9 kwa aliyekaa upande mwingine. Mawazo ya ziada ni mbadala mzuri.

8. Usiwakatishe watu wanapokuwa kwenye mazungumzo yao mfano kwenye kundi kubwa la watu wao  wamejitenga pembeni wawili wanaongea jambo fulani wewe unajiingiza kwenye mazungumzo bila samahani na bila kukaribishwa.

9. Ukimtania mtu akaonesha kutofurahia acha mara moja na usirudie tena kumtania.

10.Sema Asante mtu anapokusaidia jambo lolote.

11.Msifie Mtu hadharani, mpinge faraghani.

12. Unapokutana na mtu huna sababu ya kukosoa uzito wake  "hee mbona umenenepa hivyo?" Au "Mbona umekonda sana?" Hayakuhusu akitaka kukueleza mwenyewe atakueleza wewe unatakiwa kusema tu  "Umependeza"

13. Mtu anapokuonesha picha kwenye simu yake usianze kwenda kushoto au kulia ili kutazama picha zingine ishia hiyohiyo anayokuonesha huwezi jua picha gani inafuata.

14. Mtu anapokuambia anakwenda hospitali usianze kumuuliza " una tatizo gani?" Haikuhusu akitaka atakuambia mwenyewe.

15. Mheshimu mfagizi kama unavyomheshimu boss maana heshima ni kitu cha bure.

16. Ongea na mtu huku unamtazama machoni sio kuwa bize na simu yako au kutazama pembeni.

17. Usitoe ushauri wowote kama hujaombwa kufanya hivyo.

18. Mkikutana na mtu usianze kumuuliza umri wake au kipato chake labda akuambie mwenyewe.

19.Vua mawani yako (kama ya urembo mf. ya jua) unapoongea na mtu.

20. Usiongelee mambo ya utajiri wako au mafanikio yako kwa watu wasio na uwezo wala mambo ya watoto wako kwa watu ambao hawajajaliwa watoto.
.
Mungu Akubariki wewe unaesoma ukiipenda share na wengine🙏🏼🙏🏼

Tuesday, 21 May 2019

7 Surprising Health Benefits Of Ramadan

Millions around the world have successfully observed the spiritual cleansing of Ramadan for more than a thousand years,

1) Boost Your Brain

No doubt you’ll be aware of the positive effects fasting can have on your mental wellbeing and spiritual focus, but the brain-boosting powers of Ramadan are even more significant than you might think. A study carried out by scientists in the USA found that the mental focus achieved during Ramadan increases the level of brain-derived neurotrophic factor, which causes the body to produce more brain cells, thus improving brain function.

Likewise, a distinct reduction in the amount of the hormone cortisol, produced by the adrenal gland, means that stress levels are greatly reduced both during and after Ramadan.

2) Ditch Bad Habits

Because you will be fasting during the day, Ramadan is the perfect time to ditch your bad habits for good. Vices such as smoking and sugary foods should not be indulged during Ramadan, and as you abstain from them your body will gradually acclimatise to their absence, until your addiction is kicked for good.

It’s also much easier to quit habits when you do so in a group, which should be easy to find during Ramadan. Fasting’s ability to help you cut out bad habits is so significant that the UK’s National Health Service recommends it as the ideal time to ditch smoking.

3) Lower Cholesterol

We all know that weight loss is one of the possible physical outcomes of fasting during Ramadan, but there’s also a whole host of healthy changes going on behind the scenes. A team of cardiologists in the UAE found that people observing Ramadan enjoy a positive effect on their lipid profile, which means there is a reduction of cholesterol in the blood.

Low cholesterol increases cardiovascular health, greatly reducing the risk of suffering from heart disease, a heart attack, or a stroke. What’s more, if you follow a healthy diet after Ramadan, this newly lowered cholesterol level should be easy to maintain.

4) Lasting Appetite Reduction

One of the main problems with extreme fad diets is that any weight lost is often quickly put back on, sometimes even with a little added extra. This isn’t the case with Ramadan. The reduction in food consumed throughout fasting causes your stomach to gradually shrink, meaning you’ll need to eat less food to feel full.

If you want to get into the habit of healthy eating then Ramadan is a great time to start. When it’s finished your appetite will be lower than it was before, and you’ll be far less likely to overindulge with your eating.

5) Detoxify

As well as being great for spiritually cleansing yourself, Ramadan acts as a fantastic detox for your body. By not eating or drinking throughout the day your body will be offered the rare chance to detoxify your digestive system throughout the month.

When your body starts eating into fat reserves to create energy, it will also burn away any harmful toxins that might be present in fat deposits. This body cleanse will leave a healthy blank slate behind, and is the perfect stepping stone to a consistently healthy lifestyle.

6) Absorb More Nutrients

By not eating throughout the day during Ramadan you’ll find that your metabolism becomes more efficient, meaning the amount of nutrients you absorb from food improves. This is because of an increase in a hormone called adiponectin, which is produced by a combination of fasting and eating late at night, and allows your muscles to absorb more nutrients.

This will lead to health benefits all around the body, as various areas are able to better absorb and make use of the nutrients they need to function.

7) Dates

Although three dates are eaten at the start of Iftar every day during Ramadan for spiritual reasons, they also come with the added bonus of multiple health benefits. One of the most important aspects of fasting is getting the right amount of energy, and considering an average serving of dates contains 31 grams (just over 1 oz) of carbohydrates, this is one of the perfect foods to give you a boost.

Dates are also a great way of getting some much-needed fibre, which will aid and improve digestion throughout Ramadan. Add to that their high levels of potassium, magnesium and B vitamins, and it quickly becomes apparent that dates are one of the healthiest fruits out there.

Oman News

Middle East News

World News

Sports News

Business News

features