Saturday, 29 April 2017

ZINAA

Anasema Allaah:

“Wala msikurubie zinaa hakika hiyo (zinaa) ni uchafu (mkubwa) na ni njia mbaya (kabisa).”  Israa: 32

Anasema Allaah Akiwakataza waja Wake zinaa na kutoikaribia.

Kutoka kwa Ibn ‘Umar amesema, amesema Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wasallam):

“Zinaa inarithisha umaskini (Ufakiri), dhiki katika rizki, na maradhi mengi ni adhabu kwa ajili ya zinaa.

No comments:

Post a Comment

Oman News

Middle East News

World News

Sports News

Business News

features